Romatizma ve Beslenme


Bu proje kapsamında, bitkisel ve hayvansal yiyecekler, içecekler ve minerallerin romatizma üzerindeki etkileri irdelenecektir.