Neden Romatizma ve Bilim Derneği?


Yaşadığımız yüzyılda insanları kısa sürede ölüme sürükleyebilecek hastalıklar azaldı. Güvenlik önlemleri ile kaza, antibiyotikler ve aşılar ile enfeksiyon riskleri yönetilebiliyor. Yaşam süreleri uzadı, ancak kronik hastalıklar yaşam kalitemizi bozabiliyor. En sık görülen kronik hastalıkların başında romatizmal hastalıklar geliyor. Bunların bir kısmı iltihabi, yani bağışıklık sistemimizin bir handikapı. Diğer kısmı ise dejeneratif, yani kendini yenileyemeyen dokularımızın giderek daha çok bozulması. 

Kronik olan hastalıklar içinde akıldan hiç çıkmayanlar ağrılı olanlar. Tedaviler ne kadar başarılı olursa olsun, romatizması bulunan bireyler işte bu ağrılar nedeni ile kendileri de bir şekilde katkıda bulunmak istiyorlar. Bu çok iyi bir yaklaşım, ancak maalesef başkaları tarafından istismar edilmeye açık. Gün geçmiyor ki, birileri çıkıp, yeni çözüm yolları sunmasın. İddia sahibi herkesin başka bir uzmanlığı var ve hepsi değişik ikna yöntemleri kullanıyor. Hangisinin doğru olabileceğini anlamanın tek yolu bilgileri toplayıp bilimin süzgecinden geçirmek.

Romatizma ve Bilim Derneği, romatizma alanında çalışan hekim ve bilimcilerin doğruyu bulma ve uygulama konusundaki bir inisiyatifi. 

 

Romatizma ve Bilim Derneği


Romatizma ve Bilim Derneği, romatoloji alanında çalışan hekimlerin kurduğu romatizma konusunda kanıta dayalı bilgilerin ortaya koyulmasını ve uygulanmasını amaçlayan bir dernektir.

Faaliyet alanlarımız:

  • Romatizmal hastalıklar konusunda bireylerde ve toplumda farkındalığı artırmak
  • Ülkemizdeki romatizma hastalıkları ile ilgili veriler toplamak ve yayınlamak
  • Hasta ve hasta yakınlarını romatizmal hastalıklar konusunda doğru bilgilendirmek
  • Romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisindeki gelişmelerden üyelerini haberdar etmek
  • Bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve bilgilendirme materyalleri hazırlamak