Ocak 2020


Kasım 2019


XVI. Ankara Romatoloji Sempozyumu


XVI. Ankara Romatoloji Sempozyumu

Olgularla Dirençli Romatoid Artritte Stratejiler 

08 Şubat 2020, Altınel Otel, Tandoğan-ANKARA

Sempozyum Başkanı: Sedat Yılmaz                   Sempozyum Sekreteri: Orhan Küçükşahin

Panel:                                                  

Romatoloji: Şükran Erten, Hakan Erdem, İhsan Ertenli, Berna Göker, Feride Göğüş, Şeminur Haznedaroğlu, Umut Kalyoncu, Sedat Kiraz, Zeynep Özbalkan, M. Akif Öztürk, Salih Pay, Murat Turgay, Sedat Yılmaz, A. Eftal Yücel                                        

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: Aysen Akıncı, Ahmet Özgül

Radyoloji: H. Tuba Sanal, Mehmet Yörübulut

Moderator: Ayhan Dinç

13 30 – 14 00 

Hastalık başlangıcında kötü prognozlu RA olgusu

Mehmet Levent Yüksel

Orhan Küçükşahin

14 00 – 14 30

Tedavi altında tek eklemde sorun devam eden RA olgusu

Reyhan Salman

Ömer Karadağ

14 30 – 15 00

Uzun süreli remisyonda yeni alevlenmesi olan RA olgusu

Rezan Koçak - Sevilay Batıbay

Muhammet Çınar

15 00 – 15 15 Ara

15 15 – 15 45 

Tedavi altında akut fazı normal ancak ağrıları olan RA olgusu

Gözde Yakkan

Levent Kılıç 

15 45 – 16 15

Komorbid karaciğer ve kalp hastalığı bulunan RA olgusu

Fahrettin Bıçakçı

Muhammet Çınar

16 15 – 16 45 

Akciğer nodülleri bulunan RA olgusu

Bahar Özdemir

Abdurrahman Tufan 

16 45 – 17 15

AS ile birlikteliği bulunan RA olgusu

Emine Duran

Berivan Bitik

17 15 Toparlama ve Kapanış

Ankara Romatoloji Grubu Toplantıları


20 yıldr Ankara'da romatoloji alanında çalışan hekimler, ayda bir kez bir araya geliyor. Bir bilimsel konuyu etraflıca tartışıyorlar. Ardından teşhis ve tedavisi zor hastalarını sunarak birbirlerinin görüşlerini alıyorlar. Bilimsel tartışma demokratik olgunluk ve gerekçeli konuşma kriterleri altında yapılır. Tartışma, yeni fikirlerin ortaya çıkması ve daha doğruyu bulmak için çok değerlidir. Kıdemli hocaların deneyimleri ile genç hekimlerin enerjisi sinerji yaratıyor.