Aralık 2022 Aylık Toplantı


Ocak 2023 Aylık Toplantı


XVIII. Ankara Romatoloji Sempozyumu


 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı, Türkiye Romatoloji Derneği ve Romatizma ve Bilim Derneği Ortak Bilimsel Etkinliği

XVIII. ANKARA ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU 21 MAYIS 2022 ANKARA

ROMATİZMAL İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI: TANI, TEDAVİ, İZLEM

BİLİMSEL PROGRAM

13:30-13:40 AÇILIŞ  Dr. Ayhan DİNÇ; Dr. Sedat YILMAZ

I.OTURUM ROMATİZMAL İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI YÖNETİMİ: TARAMA VE TANI

13:40-14:10 Olgu 1 Dr. Özlem KILIÇ

Romatizmal hastalık seyrinde interstisyel akciğer hastalığı taraması: Kime? Ne zaman? Nasıl? Dr. Salih Pay

14:10-14:20 Tartışma

14:20-14:40 Romatizmal hastalık ilişkili interstisyel akciğer hastalığı ile COVID-19 akciğer hastalığı ayırımı. Ayırımın ipuçları var mı? Dr. Hamit KÜÇÜK

14.40-14:50  Tartışma

14:50-15:10 Pandemi dönemine özel romatizmal interstisyel akciğer hastalığı yönetimi: Tedavi değişimi-aşılar; kimlere? nasıl? Dr. Orhan KÜÇÜKŞAHİN

15:10-15:20 Tartışma

15:20-15:30 Kahve Molası

II.OTURUM ROMATİZMAL İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI: TEDAVİ

15:30-16:00 Olgu 2. Dr. Ecem KONAK

Temel anti-inflamatuvar ilaçlarla tedavi (Glukokortikoidler ve immünosüpresifler) Dr. Berivan BİTİK

16.00-16:10 Tartışma

16:10-16:40 Biyolojik anti-inflamatuvar ilaçlarla (tosilizumab ve rituksimab) tedavi Dr.Cengiz KORKMAZ

16.40-16:50 Tartışma

16:50-17.10 Anti-fibrotik ilaçlarla tedavi Dr. Özlem KUMBASAR

17.10-17.30 Tartışma

17:30- KAPANIŞ VE AKŞAM YEMEĞİ

 

Sempozyuma koşulsuz genel sponsorluk desteği veren firmalar: Boehringer Ingelheim, Pfizer PFE, Amgen, Roche

XVII. Ankara Romatoloji Sempozyumu


20 Şubat 2021 16:00

Covid-19, Klinisyenler için İpuçları

Covid-19, Tips for Clinicians

16:00 SARS-CoV-2 immunobiology. İhsan Gürsel, Turkey

16:20 HRCT and ILD differences from SSc. Marco Matucci-Cerinic, Italy

16:40 Personal and Bosnian experience. Sekib Sokolovic, Bosnia-Herzegovina

17:00 North Dakota experience.  Erdal Diri, USA

17:20 Rheumatology perspective.  Kurt de Vlam, Belgium

17:40 Experience of Portuguese Institute of Rheumatology. Jose Vaz Patto, Portugal.

18:00 Gastrointestinal clues. Aykut F. Çelik, Turkey

18:20 Ankara experience. Muhammet Çınar, Turkey

 

Dr. Sedat Yılmaz, Dr. Orhan Küçükşahin, Dr. Ayhan Dinç

 

 

Ocak 2020


Kasım 2019


XVI. Ankara Romatoloji Sempozyumu


XVI. Ankara Romatoloji Sempozyumu

Olgularla Dirençli Romatoid Artritte Stratejiler 

08 Şubat 2020, Altınel Otel, Tandoğan-ANKARA

Sempozyum Başkanı: Sedat Yılmaz                   Sempozyum Sekreteri: Orhan Küçükşahin

Panel:                                                  

Romatoloji: Şükran Erten, Hakan Erdem, İhsan Ertenli, Berna Göker, Feride Göğüş, Şeminur Haznedaroğlu, Umut Kalyoncu, Sedat Kiraz, Zeynep Özbalkan, M. Akif Öztürk, Salih Pay, Murat Turgay, Sedat Yılmaz, A. Eftal Yücel                                        

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: Aysen Akıncı, Ahmet Özgül

Radyoloji: H. Tuba Sanal, Mehmet Yörübulut

Moderator: Ayhan Dinç

13 30 – 14 00 

Hastalık başlangıcında kötü prognozlu RA olgusu

Mehmet Levent Yüksel

Orhan Küçükşahin

14 00 – 14 30

Tedavi altında tek eklemde sorun devam eden RA olgusu

Reyhan Salman

Ömer Karadağ

14 30 – 15 00

Uzun süreli remisyonda yeni alevlenmesi olan RA olgusu

Rezan Koçak - Sevilay Batıbay

Muhammet Çınar

15 00 – 15 15 Ara

15 15 – 15 45 

Tedavi altında akut fazı normal ancak ağrıları olan RA olgusu

Gözde Yakkan

Levent Kılıç 

15 45 – 16 15

Komorbid karaciğer ve kalp hastalığı bulunan RA olgusu

Fahrettin Bıçakçı

Muhammet Çınar

16 15 – 16 45 

Akciğer nodülleri bulunan RA olgusu

Bahar Özdemir

Abdurrahman Tufan 

16 45 – 17 15

AS ile birlikteliği bulunan RA olgusu

Emine Duran

Berivan Bitik

17 15 Toparlama ve Kapanış

Ankara Romatoloji Grubu Toplantıları


20 yıldr Ankara'da romatoloji alanında çalışan hekimler, ayda bir kez bir araya geliyor. Bir bilimsel konuyu etraflıca tartışıyorlar. Ardından teşhis ve tedavisi zor hastalarını sunarak birbirlerinin görüşlerini alıyorlar. Bilimsel tartışma demokratik olgunluk ve gerekçeli konuşma kriterleri altında yapılır. Tartışma, yeni fikirlerin ortaya çıkması ve daha doğruyu bulmak için çok değerlidir. Kıdemli hocaların deneyimleri ile genç hekimlerin enerjisi sinerji yaratıyor.